CARLOS PITA ARQUITECTOS
VOLVER

CAMPO DE FÚTBOL DE A GANDAREIRA

 

Bandeira- Silleda, Pontevedra

2015-2018

En colaboración con Abraham Castro.-arquitecto